تئاترهمه مطالب

برندگان جوایزجشنواره بین المللی تیاتر کودک و نوجوان همدان

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند/ایتالیا مدال های بخش خارجی را درو کرد

فیلمروز :برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ظهر امروز (چهارشنبه) در بخش های مختلف معرفی شدند.

هیأت داوران در بخش بین الملل متشکل از اردشیر صالحپور، حمیدرضا نعیمی و ‘هنینگ فن گاف’ پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کرد:

***بخش موسیقی
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر از گروه موسیقی نمایش «نوازنده کوچک» از کشور کره جنوبی تقدیر می کند.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش به «پائولو کولتا» برای موسیقی نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا اهدا شد.

***بخش طراحی صحنه
هیات داوران با اهداء لوح تقدیر از «بیانگ ووک چو» برای طراحی صحنه نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی تقدیر کرد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش به «روبرتا دوری بودو» برای طراحی صحنه نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا اهدا شد.

***بخش بازیگری مرد
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر از بازیگران «محمود تیموری» برای بازی در نمایش «من و در لجباز» و «ابراهیم رحمانی» برای بازی در نمایش «بچه های خاکستری» هر دو از کشورمان، تقدیر کردند.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش نیز به «لوکا پاستور» برای بازی در نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا اختصاص یافت.

***بخش بازیگری زن
هیأت داوران با اهداء لوح از «مینووش رحیمیان» برای بازی در نمایش «ماه پیشونی» از ایران، «میانگ کیم» برای بازی در نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی و «ماریا فرانچسکا» برای بازی در نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا تقدیر کردند
هیأت داوران در بخش برگزیده این حوزه اعلام کرد که چشم به آینده چشم امید دارد.

پوستر جشنواره بین المللی تیاتر کودک و نوجوان

***نمایشنامه نویسی
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر از «امید نیاز» برای نگارش نمایشنامه «بچه های خاکستری» از ایران تقدیر کرد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش نیز به «تونیو دی نیتو» برای نگارش نمایشنامه «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا اختصاص یافت.

***در بخش کارگردانی
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر از «کیل جون لی» برای کارگردانی نمایش «نوازنده کوچک» از کره جنوبی تقدیر کرد.
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار این بخش به «تونیو دی نیتو» برای کارگردانی نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از ایتالیا تقدیم شد.

***نمایش برگزیده
هیئت داوران به اتفاق آراء نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» از کشور ایتالیا را با اهداء تندیس جشنواره به عنوان نمایش برگزیده مسابقه بین الملل بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی کردند.
هیات داوران مسابقه تئاتر ایران بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان نیز متشکل از بابک محمدی، حسین محب اهری، رضا فیاضی، احمد بیگلریان و مریم سعادت بود که پس از ارزیابی آثار حاضر آراء خود را به شرح زیر اعلام کرد:

***در بخش موسیقی:
در این حوزه «محمدعلی رفیع» برای موسیقی نمایش «دیواکولا»، «سیدمرتضی طباطبائی» برای موسیقی نمایش «عقل صورتی» و «جعفر حدادپور» برای موسیقی نمایش «پسرها تنهایند» معرفی شدند.
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «جعفر حدادپور» برای موسیقی نمایش «پسرها تنهایند» تقدیر کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی بخش برگزیده به «سیدمرتضی طباطبائی» برای موسیقی نمایش «عقل صورتی» اختصاص یافت.

***طراحی صحنه و لباس
«مهدی شریفی» و «زینب رشتی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «دیواکولا»، «سینا ییلاق بیگی» و «زیبا موسوی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «سفر شادی»، «زهرا جلال» و «الهه جابرزاده انصاری» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «پینوکیو» و «حمید قلعه ای» و «مهدی شریفی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «پسرها تنهایند» به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.
همچنین هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک از «سینا ییلاق بیگی» و «زیبا موسوی» برای طراحی صحنه و لباس «سفر شادی» تقدیر کرد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی نیز به صورت مشترک به «مهدی شریفی» و «زینب رشتی» برای طراحی صحنه و لباس نمایش «دیواکولا» اختصاص یافت.

***بخش بازیگری مرد
در این بخش «مهرداد باقری» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»، «سعید ابک» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»، «سجاد انتظاری» برای بازی در نمایش «دیواکولا»، «محمد اسلامی» برای بازی در نمایش «پسرها تنهایند» و «محمد حسینعلی پور» برای بازی در نمایش «سفر شادی» به عنوان نامزد معرفی شدند.
هیأت داوران این بخش با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «سعید ابک» برای بازی در نمایش «عقل صورتی» تقدیر کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «مهرداد باقری» برای بازی در نمایش «عقل صورتی» تقدیم شد.

***بخش بازیگری زن
«شراره طیار» برای بازی در نمایش «عقل صورتی»، «محبوبه مکامیان» برای بازی در نمایش «پسرها تنهایند»، «سوده سعدایی» برای بازی در نمایش «سفر شادی» و «نسیم تاجی» برای بازی در نمایش «سفر شادی» به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «سوده سعدائی» برای بازی در نمایش «سفر شادی» تقدیر کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «نسیم تاجی» برای بازی در نمایش «سفر شادی» اختصاص یافت.

***نمایشنامه نویسی
در این بخش «حمید قلعه ای» برای نگارش نمایشنامه «پسرها تنهایند»، «سحر صبا» برای نگارش نمایشنامه «سفر شادی»، «مهدی فرشیدی سپهر» برای نگارش نمایشنامه «عقل صورتی» و «عماد نصرآبادی» برای نگارش نمایشنامه «دیواکولا» نامزد شدند.
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «مهدی فرشیدی سپهر» برای نگارش نمایشنامه «عقل صورتی» تقدیر کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «حمید قلعه ای» برای نگارش نمایشنامه «پسرها تنهایند» تقدیم شد.

***کارگردانی
«امیر شیخ جبلی» برای کارگردانی نمایش «پینوکیو»، «سیدجواد رحیم زاده» برای کارگردانی نمایش «پسرها تنهایند»، «محمدرضا مالکی» برای کارگردانی نمایش «سفر شادی»، «مهدی فرشیدی سپهر» برای کارگردانی نمایش «عقل صورتی» و «محمد جهان پا» برای کارگردانی نمایش «دیواکولا» به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «سیدجواد رحیم زاده» برای کارگردانی نمایش «پسرها تنهایند» تقدیر کرد.
«مهدی فرشیدی سپهر» نیز برای کارگردانی نمایش «عقل صورتی» تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را از آن خود کرد.
هیأت داوران مسابقه تئاتر خیابانی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان – همدان متشکل از منوچهر اکبرلو، سید فاتح بادپروا و فریبا چوپان نژاد بود که پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

***در بخش موسیقی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی «شیرزاد عشقی» و «جواد ذاکری» برای موسیقی نمایش «مبارک باشه» از میناب تقدیم شد.

***طراحی فضا و لباس
«مهدی حبیبی» و «امیرحسین شفیعی» برای طراحی فضای نمایش «یک میهمانی ساده»، «زهرا مریدی»، «زهره قاسمی» و «محسن قاسمی» برای طراحی فضا و لباس نمایش «آش مهربونی»، «بهداد بلیغ فر» برای طراحی فضای نمایش «سیاره فتالاموس» و «مهسا فرشید» و «شیما قریشی» برای طراحی فضای نمایش «سبز و سبز» نامزد شدند.
اما در نهایت تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «مهدی حبیبی» و «امیرحسین شفیعی» برای طراحی فضای نمایش «یک میهمانی ساده» اختصاص یافت.

***بازیگری مرد
تیم بازیگری نمایش «بازی و کودک»، «بهداد بلیغ فر» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس» و «میلاد زنگنه» بازیگر نمایش «یک میهمانی ساده» نامزدهای این بخش بودند.
هیأت داوران با اهداء لوح و جایزه نقدی به صورت مشکرت به «صبحان بامداد»، «میلاد حسین زاده»، «ابوالفضل زهرابی»، «سعید سرشار» و «رضا پورقصاب» برای بازی در نمایش «بازی و کودک» از کیاشهر گیلان تقدیر کرد.
هیات داوران در این بخش نمایشی را به عنوان برگزیده انتخاب نکرد.

***بازیگری زن
«نرگس خاک کار» بازیگر نمایش «یک میهمانی ساده»، «سیده شقایق هاشمی» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس» و «رزا کریمی» بازیگر نمایش «سیاره فتالاموس» نامزدهای این بخش بودند که در نهایت هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک از «سیده شقایق هاشمی» و «رزا کریمی» برای بازی در نمایش «سیاره فتالاموس» از تهران تقدیر کرد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش نیز به «نرگس خاک کار» برای بازی در نمایش «یک میهمانی ساده» از شهر ری اختصاص یافت.

***طرح و ایده
«سجاد بهره مند» و «محسن قصری» برای طرح و ایده نمایش «آش مهربونی»، «بهداد بلیغ فر» برای طرح و ایده نمایش «سیاره فتالاموس»، «احمد بیگلریان» برای طرح و ایده نمایش «خواستن و توانستن» و «مهدی حبیبی» برای طرح و ایده نمایش «یک میهمانی ساده» به عنوان نامزد معرفی شدند.
اما در نهایت هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «احمد بیگلریان» برای طرح و ایده نمایش «خواستن و توانستن» از همدان تقدیر کرد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش نیز به «بهداد بلیغ فر» برای طرح و ایده نمایش «فتالاموس» از تهران تقدیم شد.

***کارگردانی
«بهداد بلیغ فر» برای کارگردانی نمایش «سیاره فتالاموس»، «مهدی صالحیار» برای کارگردانی نمایش «سبز و سبز»، «مریم مهدی پور پیربستی» برای کارگردانی نمایش «بازی و کودک» و «مهدی حبیبی» برای کارگردانی نمایش «یک میهمانی ساده» به عنوان نامزد معرفی شدند.
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «مریم مهدی پور پیربستی» برای کارگردانی نمایش «بازی و کودک» تقدیر کرد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «مهدی حبیبی» برای کارگردانی نمایش «یک میهمانی ساده» تقدیم شد.
هیأت داوران همچنین نمایش های «سیاره فتالاموس» و «یک میهمانی ساده» زیر را جهت بررسی نهایی برای حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیرخانه این جشنواره معرفی کرد.
هیأت داوران مسابقه تئاترخردسال بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان- همدان متشکل از پرستو گلستانی، افسانه زمانی و حسین صفی پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

***بخش موسیقی
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از «رضا عباسی» برای موسیقی نمایش «دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده» از همدان تقدیر کرد.
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش نیز به «امین پروین» برای موسیقی نمایش «هدیه ی کوچولو» از تهران تقدیم شد.

***طراحی صحنه
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به «مجید بخششیان» و «سجاد انتظاری» برای طراحی صحنه نمایش «نجات مادر» از مشهد اختصاص یافت.

***بازیگری مرد
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این حوزه به «فرهاد اسماعیلی» برای بازی در نمایش «جاده اردک ها» از تهران تقدیم شد.

***بازیگری زن
«مریم اکبری» نیز برای بازی در نمایش »لاک پشت و خرگوش» تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را از آن خود کرد.

***بازیگر خردسال
هیأت داوران با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی از هنرمند خردسال «آراد ترابی» برای بازی در نمایش «دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده» از همدان تقدیر کرد.

***نمایشنامه نویسی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به صورت مشترک به «سمیه منجم» برای نگارش نمایشنامه «کی از همه قویتره» از لاهیجان و «رامین کُهن» برای نگارش نمایشنامه «هدیه کوچولو» از تهران تقدیم شد.

***کارگردانی
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش به «رامین کُهن» برای کارگردانی نمایش «هدیه کوچولو» از تهران اختصاص یافت.

***نمایش نامه نویسی
هیأت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان- همدان متشکل از محمد چرمشیر، سیدحسین فدایی حسین و گیتا داودی پس از ارزیابی آثار حاضر در این بخش تندیس و جایزه نقدی جشنواره را به صورت مشترک به «مریم منصوری» برای نگارش نمایشنامه «اسب آبنوس» از تهران، «شادی غفوریان» برای نگارش نمایشنامه «هفت دست و یک انگشت» از مشهد و «سینا شفیعی» برای نگارش نمایشنامه «کوچه برزیلیا» از کرج تقدیم کردند.
به گزارش فیلمروز، بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری مریم کاظمی کارگردان برجسته تئاتر کشور با شعار ‘کودکی‌؛ همسفر قصه‌ها’ کار خود را از ۱۰ تا ۱۵ آذرماه آغاز کرد تا گامی در راستای تقویت و رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش بردارد.
در این دوره ۴۸ نمایش داخلی و خارجی در بخش‌های تخصصی شامل تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر خردسالان، تئاتر خیابانی و تئاتر دانش آموزی اجرا شد.
برپایی چهار کارگاه آموزشی از برنامه های جنبی جشنواره بود.
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نیم نگاهی به کودکان زلزله زده کرمانشاهی داشت و جمعی از کودکان این استان را برای تماشای نمایش به همدان دعوت کرد.
بیش از ۶۰ مهمان خارجی از کشورهای کره جنوبی، فرانسه، چین، آلمان، روسیه، استرالیا، آذربایجان، دانمارک، ترکمنستان و ایتالیا در این دوره از جشنواره حضور داشتند.
کتاب بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز منتشر و برای سال های بعد به یادگار گذاشته شد.
همدان سابقه پنج سال میزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را در پرونده فرهنگی خود به ثبت رسانده است و برای تبدیل شدن به قطب تمام فعالیت های کودک و نوجوان تلاش می کند.

گزارش از: زهرا زارعی

0%

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که امتیاز می دهد!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا