برای من مهم نیست که تاریخ از ما بعنوان بربرها یاد کند

دکمه بازگشت به بالا